سرپیک برشکاری قابل استفاده با همه گازها، مارک هریس(HARRIS) امریکا مدل 2460-V