وینچ کشنده عمودی برقی سری TIRAK مدلX300M Tractel ظرفیت 300کیلوگرم