وینچ کشنده عمودی برقی سری TIRAK مدلX301M Tractel ظرفیت 300کیلوگرم