وینچ کشنده عمودی برقی سری TIRAK مدلX502M Tractel ظرفیت 500کیلوگرم