وینچ کشنده عمودی برقی سری TIRAK مدلX500M Tractel ظرفیت 500کیلوگرم