وینچ کشنده عمودی برقی سری TIRAK مدلX501M Tractel ظرفیت 500کیلوگرم