وینچ کشنده عمودی برقی سری TIRAK مدلXA700m Tractel ظرفیت 700کیلوگرم