وینچ کشنده عمودی برقی سری TIRAK مدلX1020 Tractel ظرفیت 1000کیلوگرم