وینچ کشنده عمودی برقی سری TIRAK مدلX2050m Tractel ظرفیت 2000کیلوگرم