وینچ کشنده عمودی برقی سری TIRAK مدلX3050M Tractel ظرفیت 3000کیلوگرم