کلمپ دستی صفحه tractelتراکتل سری KS-MULTIPOSTION PLATE CLAMPS مدل KS075 0-15